ყველაფერი გვაქვს ქართველებს

Kakha Bakuradze

Video Of The Year – 2020
Song Of The Year – 2020
Heroes Of Phoenix – 2020
For Music Development – 2020
Band/Artist Of The Year – 2020